Lan Hồ Điệp – LHD 10

1.250.000,0

Chậu hoa bao gồm:

– 5 Cành lan hồ điệp trắng

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Danh mục: