Lan Hồ Điệp – LHD 03

6.000.000,0

Chậu Lan gồm có:
– 17 cành Lan Hồ Điệp vàng
– 7 cành Lan Hồ Điệp đột biến

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Mã: 123456789 Danh mục: