Lan Hồ Điệp – LHD 02

3.750.000,0

Chậu hoa gồm có:
– 5 cành Lan Hồ Điệp đột biến
– 5 cành Lan Hồ Điệp vàng
– 5 cành Lan Hồ Điệp hồng

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Danh mục: