Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 69

700.000,0

Mẫu Hoa Sinh Nhật gồm có:

  • Hồng hột gà
  • Hồng vàng
  • Cát tường
  • Vũ nữ
  • Hướng dương
  • Thiên điểu
  • Mõm sói
HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638