Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 66

600.000,0

Mẫu Hoa Sinh Nhật gồm có:

  • Hồng vàng
  • Hồng hột gà
  • Hướng dương
  • Hồng môn xanh
  • Mõm sói
HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638