Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 62

600.000,0

Mẫu Hoa Sinh Nhật gồm có:

  • Hồng vàng
  • Hồng hột gà
  • Hồng dâu
  • Cúc cali
  • Mocara vàng
HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638