Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 13

600.000,0

Bình hoa bao gồm:

– Mõm sói trắng

– Hoa hồng trắng

– Hoa hồng sen

– Hoa hồng kem

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638