Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 09

900.000,0

Giỏ hoa gồm có:

– Hoa hồng hột gà

– Hoa cẩm chướng đỏ

– Hoa cẩm chướng hồng

– Lá bạc

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638