Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 08

900.000,0

Giỏ hoa gồm có:
– Hoa hồng sen
– Hoa hồng kem
– Hoa hồng trắng
– Hoa hồng đỏ
– Mõm sói hồng
– Hoa hướng dương
– Hoa đồng tiền vàng

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638