Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 06

900.000,0

Giỏ hoa gồm có:
– Hoa hồng ohara
– Hoa hồng đỏ
– Hoa hồng sen
– Hoa hồng kem
– Hoa baby
– Lá bạc
– Lá đuôi chồn

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638