Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 05

9.500.000,0

Giỏ Hoa gồm có:

– Hoa hồng đỏ

– Cát tường trắng

– Lan mocara đỏ

– Cẩm tú cầu – Lá bạc

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638