Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 04

800.000,0

Bình hoa bao gồm:

– Hoa hồng trắng, đỏ

– Hoa đồng tiền đỏ

– Hoa baby

– Lá bạc và các loại lá khác.

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638