Hoa Sinh Nhật Cao Cấp – HSNCC 29

1.000.000,0

Mẫu Hoa Sinh Nhật gồm có:

  • Hồng đỏ
  • Hồng tím
  • Hồng vàng
  • Hướng dương
  • Cát tường
  • Vũ nữ
  • Thiên điểu
HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638