Hoa Sinh Nhật Cao Cấp – HSNCC 19

1.300.000,0

Mẫu Hoa Sinh Nhật gồm có:

  • Hồng kem
  • Hồng hột gà
  • Hồng dâu
  • Vũ nữ
  • Mõm sói
  • Thủy tiên
HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638