Hoa Sinh Nhật Cao Cấp – HSNCC 16

1.500.000,0

Mẫu Hoa Sinh Nhật gồm có:

  • Hồng vàng
  • Cát tường
  • Hướng dương
  • Vũ nữ
  • Lan hồ điệp
HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638