Hoa Sinh Nhật Cao Cấp – HSNCC 03

1.800.000,0

Bình hoa bao gồm:

–  Hoa hồng kem
– Hoa hồng sen
– Hoa hồng trắng
– Hoa ping pong trắng
– Lá đuôi chồn
– Cát tường trắng

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638