Hoa Sinh Nhật Cao Cấp – HSNCC 01

1.300.000,0

Chậu hoa gồm có:
– Hoa hồng đỏ
– Hoa hồng Ohara
– Hoa hướng dương
– Lan Mocara vàng
– Lá bạc

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638