Hoa Khai Trương VIP – HKTV 14

1.800.000,0

Kệ hoa gồm có:
– Hoa hồng đỏ ớt
– Hoa lan hồ điệp trắng
– Hoa lan mocara vàng

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Danh mục: