Hoa Khai Trương VIP – HKTV 05

1.200.000,0

Kệ hoa gồm có:

– Hoa hồng môn

– Hoa đồng tiền đỏ

– Hoa lan mocara đỏ

– Hoa hồng đỏ

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Danh mục: