Hoa Chia Buồn VIP – HCBV 16

1.300.000,0

Kệ hoa gồm có:
– Lan thái trắng
– Lan hồ điệp tím
– Lan hồ điệp hồng

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638