Hoa Bó VIP – HBV 07

700.000,0

Bó hoa gồm có:

– Hoa hồng đỏ

– Hoa baby trắng

– Lá dương sỉ

– Lá đuôi chồn

– Lá bạc

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Danh mục: ,