Hoa Bó VIP – HBV 05

600.000,0

Bó hoa gồm có:

– Hoa hồng đỏ ớt
– Hoa baby
– Lá đuôi chồn

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Danh mục: ,