Hoa Bó VIP – HBV 02

600.000,0

Bó hoa gồm có:
– Hoa hồng kem
– Hoa hồng vàng
– Cúc cali vàng
– Mỏm sói vàng
– Lá đuôi chồn
– Lá dương sĩ

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638
Danh mục: ,