Hoa Sinh Nhật VIP – HSNV 07

650.000,0

Giỏ hoa gồm có:

– Hoa hồng sen

– Hoa hồng kem

– Hoa hồng trắng

– Hoa hồng đỏ

– Mõm sói hồng

– Hoa hướng dương

– Hoa đồng tiền vàng

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638