Hoa Sinh Nhật Cao Cấp – HSNCC 04

1.500.000,0

Bình hoa bao gồm:

– Hoa ly vàng

– Hoa hồng kem

– Lan mocara vàng

– Hoa hồng trứng

– Lá bạc

– Lá đuôi chồn

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638