Hoa Sinh Nhật Cao Cấp – HSNCC 02

1.200.000,0

Bình hoa bao gồm:

– Hoa hồng kem

– Hoa hồng trắng

– Lan hồ điệp trắng

– Hoa baby

– Lá bạc

HOA TƯƠI BÌNH DƯƠNG MINH TRUNG
Hotline: 0937.396.638